Webbinar om GDPR

Visste du att.png

Dataskyddsförordningen

Personuppgifter

En bra början är att göra en inventering för att sammanställa vilka personuppgifter ni hanterar i dag. Det kan vara bra att införa en policy för dataskydd och rutiner för hantering av personuppgifter.

Personuppgifter är mycket mer än bara personnummer. Allt som kan härledas till en levande person är en personuppgift, exempelvis adresser, telefonnummer, bilder med mera.

 

Samtycke

Hur hanterar ni samtycken
i dag och hur hämtar ni in dem? Ett samtycke måste vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring där den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. För att säkra bevis är det viktigt att säkerställa att varje specifikt samtycke registreras och sparas.

 

Säkerhet

Bevis på att varje registrerad individ har tagit del av informationen bör sparas. Säkerställ att registren är tillräckligt skyddade både tekniskt och organisatoriskt. Bara de anställda som behöver informationen för ett berättigat syfte ska ha möjlighet att komma åt den.

 

Bevarande och gallring

Utgångspunkten är att man ska radera personuppgifter när de inte längre behövs och många behöver därför se över sina gallringsrutiner. För offentliga aktörer är det också viktigt att säkerställa att gallringsrutinerna stämmer överens med dokumenthanteringsplanen.

Datum för webbinar:
  • 21 augusti
  • 22 september
  • 20 oktober

Ange din mejladress till höger för att anmäla dig! 

 

Hur kan MicroData hjälpa dig?

 

Vi har en lösning för enkel samtyckeshantering där vi hjälper dig att samla in, lagra och gallra samtycken. Genom MicroDatas samarbete med Advokatfirman Lindahl säkerställs att vår lösning hjälper dig att följa den kommande förordningen.

 

Ni kan välja att den som ska lämna ett samtycke ska kunna identifiera sig med inloggningsuppgifter, underskrift i brev eller med Bank ID.

 

Att använda samtyckeshantering är enklare och billigare än att bygga en egen lösning, alternativt att bygga om era befintliga system. Det går snabbt att komma i gång eftersom det inte krävs några installationer eller anpassningar. Så i stället för att behöva vänta i månader kan du vara i gång på ett par veckor.