WHITEPAPER

 

Fyll i dina uppgifter

Studie: Effekter av ett införande av digitalt personalarkiv

 
Vi har träffat en svensk medelstor kommun och tillsammans tagit fram denna ROI för att mäta effekter av ett införande av Digitalt Personalarkiv.

Målet har varit att via en förstudie framställa en rapport som beskriver användandet och processen av det fysiska arkivet i nuläget för att kunna föreslå inriktning för framtiden.