5 frågor till vår DPO

Skriven av Karolina Donnerot 2018-05-18 13:38
DPOdator.jpg


DPO står för Data Protection Officer eller dataskyddsombud. Enligt Datainspektionen är den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. En DPO rapporterar direkt till organisationens styrelse utan att vara underställd någon chef, detta för att uppgifter inte ska förvrängas. Företag och myndigheter rekommenderas tillsätta en DPO som ansvarar för och övervakar hur organisationen behandlar och skyddar personuppgifter. MicroDatas dataskyddsombud Madelene Zetterman berättar lite om hennes roll som dataskyddsombud på företaget.
 
Vad innebär din roll som dataskyddsombud?

Att se till att MicroData följer och jobbar efter den nya förordningen, GDPR.

Vad har du för ansvar som dataskyddsombud?
Som dataskyddsombud har jag ansvar att bevaka dataskyddsfrågor och se till att de och GDPR efterföljs.

Hur ser förberedelserna ut inför GDPR-lagen?

För att förbereda sig inför GDPR har vi granskat vår verksamhet och lokaliserat var vår behandling av personuppgifter finns. Vi har sedan strukturerat och dokumenterat hur våra behandlingar över personuppgifter ser ut. Genom rutiner och utbildning av medarbetare på MicroData har vi kommunicerat ut vad vi behöver göra och hur vi behöver jobba i framtiden.

Vad upplever du är de största utmaningarna i förberedelserna?

Eftersom förordningen inte har trätt i kraft än är det svårt att på rätt sätt tolka den och tillämpa den på verksamheten.

Hur vill du att dina kollegor arbetar med personuppgifter?

Jag vill att mina kollegor ser andra personuppgifter som någonting vi lånar och inget som vi äger. Så som vi vill att våra personuppgifter ska behandlas ska vi behandla andra personuppgifter.

 

Läs mer om dataskyddsombudets uppgifter här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/#37

 

 

Ämnen: GDPR, DPO, Dataskyddsombud, Data Protection Officer