Det händer väldigt ofta att HR-avdelningar ställer sig frågan ”Hur länge får personuppgifter bevaras?” Svaret på frågan är...

Den värld vi lever i förändras mycket just nu på grund av den pågående coronapandemin. Många företag har behövt ställa om på...

Svenska företag och organisationer ligger generellt i framkant med digitaliseringen. Däremot har HR-branschen halkat efter i...

Förra fredagen bläddrade vi fram till den 25 maj i våra almanackor. En dag som företag och organisationer räknat ner till....

5 frågor till vår DPO

2018-05-18 13:38

DPO står för Data Protection Officer eller dataskyddsombud. En ligt Datainspektionen är den övergripande och viktigaste...

Fler borde prata samtycken!

2018-03-13 08:47

Har ditt företag en kundklubb, skickar ut nyhetsbrev eller samlar in kontaktuppgifter i anhöriglistor? Då krävs samtycken....

I samband med nya dataskyddsförordningen (GDPR) stärks kraven för hur samtycken ska vara utformade. Ja, hur ska i själva...

Vi har en lösning för samtyckeshantering där vi hjälper dig att samla in, lagra, versionshantera och gallra samtycken....

Nu är det ett år kvar innan nya dataskyddsförordningen börjar gälla. Många tror, felaktigt, att det bara gäller B2C-företag,...

Behandling av personuppgifter har tidigare reglerats i Personuppgiftslagen (PuL). Från och med maj 2018 kommer den och andra...