Den värld vi lever i förändras mycket just nu på grund av den pågående coronapandemin. Många företag har behövt ställa om på...

De så kallade VD-bedrägerierna har ökat kraftigt. Ökningen från 2015 till 2016 var hela 1000% enligt Stöldsskyddsföreningen...