Svenska företag och organisationer ligger generellt i framkant med digitaliseringen. Däremot har HR-branschen halkat efter i...

Av och till blossar diskussionen om säkerheten i molnet upp. Delvis med rätta då lagring molntjänst kräver grundlig...

Vad ska ingå i ett diarium?

2018-01-29 09:00

Ett diarium är ett ordnat och samlat register över upprättade, inkomna och utgående handlingar. Eftersom diariet är allmän...

Våra produkter MicroWeb och MicroWeb Ärendehantering är mycket framgångsrika. De säljs som webtjänster. Vi upplever att det...

För att underlätta och få ett snabbare flöde på dina anställningsavtal har MicroData en lösning som passar HR-avdelningen...

En kort intervju med Anders Nordkvist om framtidens avtalsarkiv med digitala signaturer.  Anders Nordkvist är sedan år 2004...

Är Molnet säkert?

2016-05-13 11:24

De flesta större molntjänster som är inriktade på företag är minst lika säkra eller i flera fall säkrare än att ha egna...

Idag är frågan om e-Arkiv hos kommuner och landsting mer aktuell någonsin. Det finns flera exempel på kommuner som nyligen...

Godkännandegränssnitt

2016-03-16 09:08

Digitalt signerade och attesterade dokument och avtal. Vi talar om att vi ska ha papperslösa kontor och ändå tar...